Vibers Concretes ™ 

vibers ™ heeft met haar partners TU Eindhoven, CyBe Construction en Concrete Valley een nieuw beton ontwikkeld. Een mengsel met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk en hoge technische prestaties. We realiseerden een Living Lab om lichtgewicht betonnen objecten te vervaardigen uit een biobased mortel van Olifantsgras. Als eerste stap is de mortel gebruikt in traditionele bekistingen voor bestaande producten. Als tweede stap wordt 3D-printen toegepast. Om dit doel te bereiken is een duurzame mortel ontwikkeld zodat (via 3D-printen) betonelementen gemaakt kunnen worden voor de (woning- en civiele) bouw. Een mengsel van bestanddelen waarvan de winning zo min mogelijk schade toebrengt aan de leefomgeving (people, planet) en die goed verwerkbaar is (verpompbaarheid, snel verhardend, goede constructieve eigenschappen). Door het toepassen van hightech productiemethoden en nieuwe materialen, het combineren van bestaande en nieuwe kennis en technieken (3D-printen), wordt lokaal en vormvrij bouwen mogelijk. Constructies zijn mogelijk die voorheen niet haalbaar en/of zeer kostbaar waren.

Een modulaire bank
Wereldwijd groeit de bevolking, raken fossiele brandstoffen zoals olie en gas op den duur uitgeput en groeit het bewustzijn van de impact van onze levenstandaard op het milieu. Duurzaamheid wordt geleidelijk aan de standaard. Ook in de bouwsector waar met name wordt gelet op de energieprestaties van een gebouw en minder op de milieubelasting van de toegepaste materialen. Door de ontwikkeling van onze op vibers™ technologie gebaseerde nieuwe lichtgewicht betonsoort met als belangrijk bestanddeel biomassa (Olifantsgras) krijgt dit aspect van duurzaam bouwen een flinke stimulans. De productfolder en prijzenlijst van de bank is op aanvraag verkrijgbaar. Ons eerste product van beton is een bank die samen met beheerders van de gemeente Bergen op Zoom is ontworpen. De volgende stap wordt 3D-printen met vibers™ materiaal. Ook kan je vibers™ straks thuis gebruiken. Als tafelblad bijvoorbeeld.